GỌI TƯ VẤN NGAY:
093.270.4649 - 093.1010.188

 

- Đo thính lực đơn âm đường khí : Để xác định ngưỡng nghe và mức độ nghe kém, từ đó sẽ có phương pháp điều trị và lựa chọn dòng máy trợ thính phù hợp, đáp ứng đủ nhu cầu nghe.
- Đo thính lực đơn âm đường xương : Để xác định loại khiếm thính là dẫn truyền, tiếp nhận hay hỗn hợp, phép đo này cũng hỗ trợ cho quá trình hiệu chỉnh máy trợ thính chuẩn xác hơn.

noi-do-thinh-luccach-do-thinh-luc

Chú ý: 


. Nghe kém dẫn truyền, nguyên nhân xuất phát từ hệ thống tai ngoài hoặc tai giữa


. Nghe kém tiếp nhận, nguyên nhân xuất phát từ hệ thống tai trong

. Nghe kém hỗn hợp, nguyên nhân xuất phát từ cả hai hệ thống tai ngoài, tai giữa và tai trong.