GỌI TƯ VẤN NGAY:
093.270.4649 - 093.1010.188

Vỏ máy trợ thính trong tai

- Trung tâm trợ thính Stella phân phối vỏ máy trợ thính trong tai: IIC, CIC, ITC, ITE, BTE với các màu thông dụng.

- Nhận gia công máy trợ thính với thời gian nhanh nhất và nhỏ nhất cho khách hàng.

Bạn đang sử dụng máy trợ thính trong tai và vô tình làm bể máy ? Hoặc vỏ máy sử dụng lâu muốn thay ?

- Trung tâm trợ thính Stella phân phối vỏ máy trợ thính trong tai: IIC, CIC, ITC, ITE, BTE với các màu thông dụng.

- Nhận gia công máy trợ thính với thời gian nhanh nhất và nhỏ nhất cho khách hàng.

Bạn đang sử dụng máy trợ thính trong tai và vô tình làm bể máy ? Hoặc vỏ máy sử dụng lâu muốn thay ?

- Trung tâm trợ thính Stella phân phối vỏ máy trợ thính trong tai: IIC, CIC, ITC, ITE, BTE với các màu thông dụng.

- Nhận gia công máy trợ thính với thời gian nhanh nhất và nhỏ nhất cho khách hàng.