GỌI TƯ VẤN NGAY:
093.270.4649 - 093.1010.188

SONIC CIC ENCHANT SE

Hãng sản xuất: Sonic - Mỹ + Đan Mạch

Dạng máy: CIC – Máy nằm hoàn toàn trong ống tai

Kiểu dáng có sẵn khác: ITC (trong ống tai)

ENCHANT 20 SE

 • Được lập trình trên máy tính 10 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình)

 • Dải tần số lên đến 8KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý độ trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe, ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú, tiếng ồn lớn,…

 • Tính năng Freuency Transfer chuyển dịch tần số cao, giúp người mang máy nghe được các âm thanh khó nghe ở tần số cao

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Công suất:  118/52dB

 • Pin : 10

ENCHANT 10

 • Được lập trình trên máy tính 8 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình)

 • Dải tần số lên đến 8KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý lượng trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Hỗ trợ kết nối Mfi với Iphone

 • Công suất:  116/47dB

 • Pin : 10

ENCHANT 20 SE

 • Được lập trình trên máy tính 10 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình)

 • Dải tần số lên đến 8KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý độ trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe, ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú, tiếng ồn lớn,…

 • Tính năng Freuency Transfer chuyển dịch tần số cao, giúp người mang máy nghe được các âm thanh khó nghe ở tần số cao

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Công suất:  118/52dB

 • Pin : 10

ENCHANT 10

 • Được lập trình trên máy tính 8 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình)

 • Dải tần số lên đến 8KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý lượng trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Hỗ trợ kết nối Mfi với Iphone

 • Công suất:  116/47dB

 • Pin : 10