GỌI TƯ VẤN NGAY:
093.270.4649 - 093.1010.188

LEGEND 9 ULTRA POWER (CIC UP) - Hãng BELTONE - MỸ

 • 14 kênh/14 băng tần, dòng máy cao cấp, kỹ thuật số lập trình trên máy vi tính
 • 3 công thức lập trình: WDRC, Semi-Linear, Linear
 • Hỗ trợ 4 môi trường nghe, và nghe điện thoại tự động Auto-Phone

 • 14 kênh/14 băng tần, dòng máy cao cấp, kỹ thuật số lập trình trên máy vi tính
 • 3 công thức lập trình: WDRC, Semi-Linear, Linear
 • Hỗ trợ 4 môi trường nghe, và nghe điện thoại tự động Auto-Phone
 • Tính năng Noise Reduction và Sound Cleaner (4 lựa chọn lập trình) phù hợp với mỗi môi trường nghe
 • Tính năng Speech Spotter Pro cho phép nghe rõ tiếng nói hơn trong môi trường ồn ào
 • Tính năng Sound Shifter chuyển dịch âm thanh tần số cao sang tần số tốt hơn, cho phép người nghe kém tần số cao nghe hiểu lời nói tốt hơn
 • Tính năng Low Boost Frequency tăng cường âm thanh tần số thấp cho người nghe kém tần số thấp
 • Tính năng Feedback Eraser (4 lựa chọn lập trình) giúp loại bỏ tiếng hú khó chịu, ngay cả khi lập trình máy cho thính lực nghe kém nặng
 • Tính năng giảm tiếng ù tai Tinnitus Breaker
 • Tính năng Smartgain (7 enviroments) tự động điều chỉnh cho phù hợp với từng môi trường nghe
 • Size pin: 10
 • Hãng sản xuất: BELTONE - MỸ
 • 14 kênh/14 băng tần, dòng máy cao cấp, kỹ thuật số lập trình trên máy vi tính
 • 3 công thức lập trình: WDRC, Semi-Linear, Linear
 • Hỗ trợ 4 môi trường nghe, và nghe điện thoại tự động Auto-Phone
 • Tính năng Noise Reduction và Sound Cleaner (4 lựa chọn lập trình) phù hợp với mỗi môi trường nghe
 • Tính năng Speech Spotter Pro cho phép nghe rõ tiếng nói hơn trong môi trường ồn ào
 • Tính năng Sound Shifter chuyển dịch âm thanh tần số cao sang tần số tốt hơn, cho phép người nghe kém tần số cao nghe hiểu lời nói tốt hơn
 • Tính năng Low Boost Frequency tăng cường âm thanh tần số thấp cho người nghe kém tần số thấp
 • Tính năng Feedback Eraser (4 lựa chọn lập trình) giúp loại bỏ tiếng hú khó chịu, ngay cả khi lập trình máy cho thính lực nghe kém nặng
 • Tính năng giảm tiếng ù tai Tinnitus Breaker
 • Tính năng Smartgain (7 enviroments) tự động điều chỉnh cho phù hợp với từng môi trường nghe
 • Size pin: 10
 • Hãng sản xuất: BELTONE - MỸ